CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN KHANG THỊNH

236 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 10D 1CT

MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 10D 1CT (928091900691)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT

MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT (928071100691)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 30D 1CT (928089900691)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT (928071200691)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT

MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT (928089300691)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D 1CT

MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D 1CT (928089700691)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D 1CT

MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D 1CT (928089400691)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 24D 1CT/6 (928088305330)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 40D 1CT/6 (928088405330)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT/6 (928096505330)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-TD 150W /830 RX7S 1CT/12

MASTERC CDM-TD 150W /830 RX7S 1CT/12(928083605133)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 (928084705133)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERCOLOUR CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12 (928083105192)
Liên hệ

Bóng cao áp CDM-RM 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 10D (928191005331)
Liên hệ

Bóng cao áp CDM-RM 20W/830 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 25D (928191105331)
Liên hệ

Bóng cao áp CDM-RM 20W/830 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 40D (928191205331)
Liên hệ

Bóng cao áp CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 10D

CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D (928194605330)
Liên hệ

Bóng cao áp CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 25D

CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D (928194705330)
Liên hệ

Bóng cao áp HPI PLUS 250W /645 BU E40 SLV/12

HPI PLUS 250W /645 BU E40 SLV/12 (928481400092)
Liên hệ

Bóng cao áp HPI PLUS 250W /667 BU E40 SLV 12

HPI PLUS 250W /667 BU E40 SLV 12 (928076809892)
Liên hệ

Bóng cao áp HPI PLUS 400W /645 BU E40 SLV/6

HPI PLUS 400W /645 BU E40 SLV/6 (928481100092)
Liên hệ

Bóng cao áp HPI PLUS 400W /667 BU E40 SLV 6

HPI PLUS 400W /667 BU E40 SLV 6 (928074409892)
Liên hệ

Bóng cao áp HPI-T PLUS 400W /645 E40 SLV/12

HPI-T PLUS 400W /645 E40 SLV/12 (928481600092)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 10D 1CT

MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 10D 1CT (928084100691)
Liên hệ

Bóng cao áp MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

ASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT (928084000691)
Liên hệ