CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN KHANG THỊNH

12/20 (24) KV - Tape armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng băng)

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm