CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN KHANG THỊNH

8.7/15 (17.5) KV - Unarmoured Cable (Cáp không có áo giáp bảo vệ)

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm