CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN KHANG THỊNH

CXV/AWA/FR – 0,6/1 KV & CXV/SWA/FR – 0,6/1 KV CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR–PVC

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm


TỔNG QUAN•Cáp chống cháy CXV/AWA(SWA)/FR được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị trong suốt quá trình cháy.
•Cáp chống cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG•TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
•TCVN 6612 / IEC 60228
•IEC 60331-21; IEC 60332-1,3
•BS 6387; BS 4066-1,3

NHẬN BIẾT LÕI•Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ - vàng - xanh dương -
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚCCap_chong_chay-43

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Rated voltage U0/U: 0,6/1  kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút) .
 • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes) .
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
 • Maximum conductor temperature for normal operation is 900C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
 • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 2500C.
 • Cáp chịu cháy ở 9500C trong 3 giờ.
 • Cables are subjected to fire at 9500C for 3 hours.
 • Cáp đáp ứng tiêu chuẩn BS 6387 Cat. CWZ.
 • Cables pass BS 6387 Cat. CWZ.

 

 • Cáp chống cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
 • Fire resistant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
 • Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
 • Cables must self-extinguish after removing the fire source.
    

 

5.1 - CÁP CXV/AWA/FR - 1 LÕI                                CXV/AWA/FR CABLE – 1 CORE.

 

Ruột dẫn - Conductor

 Chiều dày cách điện danh định

 Đường kính sợi giáp danh định

 

Chiều dày vỏ danh định

 Đường kính tổng gần đúng (*)

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Tiết diện

danh định

Kết cấu

Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal

area

Structure

Approx. conductor

diameter

 Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

   Nominal diameter of armour wire

 Nominal thickness of sheath

  Approx. overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

50

CC

8,3

0,387

1,0

1,25

1,5

19,3

765

70

CC

9,9

0,268

1,1

1,25

1,5

21,1

995

95

CC

11,7

0,193

1,1

1,25

1,6

23,1

1287

120

CC

13,1

0,153

1,2

1,6

1,7

25,6

1615

150

CC

14,7

0,124

1,4

1,6

1,7

27,6

1922

185

CC

16,4

0,0991

1,6

1,6

1,8

29,9

2332

240

CC

18,6

0,0754

1,7

1,6

1,9

32,5

2938

300

CC

21,1

0,0601

1,8

1,6

1,9

35,2

3570

400

CC

24,2

0,0470

2,0

2,0

2,1

40,3

4606

500

CC

27,0

0,0366

2,2

2,0

2,2

43,7

5732

630

CC

30,8

0,0283

2,4

2,0

2,3

48,5

7233

– CC    :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

5.2 - CÁP CXV/SWA/FR - 2 ĐẾN 4 LÕI.                                            CXV/SWA/FR CABLE – 2 TO 4 CORES.

 

Ruột dẫn - Conductor

   Chiều dày cách điện danh định

  Đường kính sợi giáp danh định

   Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx. overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx. mass

Tiết diện

danh định

Kết cấu

Đường kính

ruột dẫn

gần đúng (*)

 Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal

area

Structure

  Approx. conductor

diameter

Max. DC  resistance at 200C

  Nominal thickness of insulation

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

1,5

7/0,52

1,56

12,10

0,7

0,8

0,8

0,8

1,8

1,8

1,8

17,0

17,6

18,7

468

505

564

2,5

7/0,67

2,01

7,41

0,7

0,8

0,8

0,8

1,8

1,8

1,8

17,9

18,6

19,8

529

572

647

4

7/0,85

2,55

4,61

0,7

0,8

0,8

0,8

1,8

1,8

1,8

18,9

19,8

21,1

605

667

761

6

7/1,04

3,12

3,08

0,7

0,8

0,8

1,25

1,8

1,8

1,8

20,1

21,0

23,3

694

778

1057

10

7/1,35

4,05

1,83

0,7

1,25

1,25

1,25

1,8

1,8

1,8

22,8

23,9

25,6

1019

1143

1335

16

CC

4,75

1,15

0,7

1,25

1,25

1,25

1,8

1,8

1,8

23,4

24,6

26,5

1045

1243

1486

25

CC

6,0

0,727

0,9

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,8

27,4

28,9

31,2

1532

1824

2198

35

CC

7,1

0,524

0,9

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,9

29,6

31,2

34,0

1823

2221

2708

50

CC

8,3

0,387

1,0

1,6

1,6

1,6

1,8

1,9

2,0

32,4

34,5

37,6

2199

2744

3361

70

CC

9,9

0,268

1,1

1,6

2,0

2,0

2,0

2,0

2,2

36,4

39,4

43,6

2818

3795

4750

95

CC

11,7

0,193

1,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

2,3

41,4

44,0

48,5

3841

4862

6035

120

CC

13,1

0,153

1,2

2,0

2,0

2,5

2,2

2,3

2,5

44,8

48,1

54,6

4536

5796

7770

150

CC

14,7

0,124

1,4

2,0

2,5

2,5

2,3

2,5

2,6

49,4

54,6

59,7

5369

7445

9236

185

CC

16,4

0,0991

1,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,8

55,8

59,4

65,1

6966

8884

11079

240

CC

18,6

0,0754

1,7

2,5

2,5

2,5

2,7

2,8

3,0

61,0

65,3

72,2

8492

11033

13855

300

CC

21,1

0,0601

1,8

2,5

2,5

2,5

2,8

3,0

3,2

67,4

72,0

79,5

10212

13295

16773

400

CC

24,2

0,0470

2,0

2,5

2,5

3,15

3,1

3,2

3,5

75,0

80,3

90,3

12497

16377

21870

– CC    :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

5.3 - CÁP CXV/SWA/FR - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.       CXV/SWA/FR CABLE – 3 PHASE +1 NEUTRAL CORES.

 

<

Tiết diện danh định

 

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

Đường kính

sợi

giáp

danh

định

Chiều

dày

vỏ

danh

định

Đường kính

tổng

gần

đúng

 (*)

 

Khối

lượng

cáp

gần

đúng

 (*)

 

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

 Đường kính  ruột dẫn gần đúng (*)

Chiều

dày

cách

điện

danh

định

 Điện trở DC tối đa ở    200C

Tiết diện

danh định

Kết

Cấu

 Đường kính  ruột dẫn gần đúng (*)

Chiều

dày

cách

điện

danh

định

 Điện trở DC tối đa ở    200C

Nominal

Area

Nominal

area

Structure

Approx. conductor  diameter

Nominal thickness of insulation

Max. DC  resistance at 200C

Nominal

area

Structure

Approx. conductor  diameter

Nominal  thickness of insulation

Max. DC  resistance at 200C

Nominal diameter of  armour wire

Nominal  thickness of sheath

   Approx.   overall   diameter

Approx.

mass

mm2

mm2

N0/mm

mm

mm

W/km

mm2

N0/mm

mm

mm

W/km

mm

mm

mm

kg/km

3x4 + 1x2,5

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

2,5

7/0,67

2,01

0,7

7,41

0,8

1,8

20,7

734

3x6 + 1x4

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

1,25

1,8

23,0

1019

3x10 + 1x6

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

1,25

1,8

25,0

1261

3x16 + 1x10

16

7/1,70

5,10

0,7

1,15

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

1,25

1,8

27,5

1598

3x25 + 1x16

25

CC

6,0

0,9

0,727

16

CC

4,75

0,7

1,15

1,6

1,8

30,2

2055

3x35 + 1x16

35

CC

7,1

0,9

0,524

16

CC

4,75

0,7

1,15

1,6

1,8

32,2

2428

3x35 + 1x25

35

CC

7,1

0,9

0,524

25

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Rated voltage U0/U: 0,6/1  kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút) .
 • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes) .
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
 • Maximum conductor temperature for normal operation is 900C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
 • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 2500C.
 • Cáp chịu cháy ở 9500C trong 3 giờ.
 • Cables are subjected to fire at 9500C for 3 hours.
 • Cáp đáp ứng tiêu chuẩn BS 6387 Cat. CWZ.
 • Cables pass BS 6387 Cat. CWZ.

 

 • Cáp chống cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
 • Fire resistant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
 • Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
 • Cables must self-extinguish after removing the fire source.
    

 

5.1 - CÁP CXV/AWA/FR - 1 LÕI                                CXV/AWA/FR CABLE – 1 CORE.

 

Ruột dẫn - Conductor

 Chiều dày cách điện danh định

 Đường kính sợi giáp danh định

 

Chiều dày vỏ danh định

 Đường kính tổng gần đúng (*)

 Khối lượng cáp gần đúng (*)

Tiết diện

danh định

Kết cấu

Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal

area

Structure

Approx. conductor

diameter

 Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

   Nominal diameter of armour wire

 Nominal thickness of sheath

  Approx. overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

50

CC

8,3

0,387

1,0

1,25

1,5

19,3

765

70

CC

9,9

0,268

1,1

1,25

1,5

21,1

995

95

CC

11,7

0,193

1,1

1,25

1,6

23,1

1287

120

CC

13,1

0,153

1,2

1,6

1,7

25,6

1615

150

CC

14,7

0,124

1,4

1,6

1,7

27,6

1922

185

CC

16,4

0,0991

1,6

1,6

1,8

29,9

2332

240

CC

18,6

0,0754

1,7

1,6

1,9

32,5

2938

300

CC

21,1

0,0601

1,8

1,6

1,9

35,2

3570

400

CC

24,2

0,0470

2,0

2,0

2,1

40,3

4606

500

CC

27,0

0,0366

2,2

2,0

2,2

43,7

5732

630

CC

30,8

0,0283

2,4

2,0

2,3

48,5

7233

– CC    :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

5.2 - CÁP CXV/SWA/FR - 2 ĐẾN 4 LÕI.                                            CXV/SWA/FR CABLE – 2 TO 4 CORES.

 

Ruột dẫn - Conductor

   Chiều dày cách điện danh định

  Đường kính sợi giáp danh định

   Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx. overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx. mass

Tiết diện

danh định

Kết cấu

Đường kính

ruột dẫn

gần đúng (*)

 Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal

area

Structure

  Approx. conductor

diameter

Max. DC  resistance at 200C

  Nominal thickness of insulation

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

1,5

7/0,52

1,56

12,10

0,7

0,8

0,8

0,8

1,8

1,8

1,8

17,0

17,6

18,7

468

505

564

2,5

7/0,67

2,01

7,41

0,7

0,8

0,8

0,8

1,8

1,8

1,8

17,9

18,6

19,8

529

572

647

4

7/0,85

2,55

4,61

0,7

0,8

0,8

0,8

1,8

1,8

1,8

18,9

19,8

21,1

605

667

761

6

7/1,04

3,12

3,08

0,7

0,8

0,8

1,25

1,8

1,8

1,8

20,1

21,0

23,3

694

778

1057

10

7/1,35

4,05

1,83

0,7

1,25

1,25

1,25

1,8

1,8

1,8

22,8

23,9

25,6

1019

1143

1335

16

CC

4,75

1,15

0,7

1,25

1,25

1,25

1,8

1,8

1,8

23,4

24,6

26,5

1045

1243

1486

25

CC

6,0

0,727

0,9

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,8

27,4

28,9

31,2

1532

1824

2198

35

CC

7,1

0,524

0,9

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,9

29,6

31,2

34,0

1823

2221

2708

50

CC

8,3

0,387

1,0

1,6

1,6

1,6

1,8

1,9

2,0

32,4

34,5

37,6

2199

2744

3361

70

CC

9,9

0,268

1,1

1,6

2,0

2,0

2,0

2,0

2,2

36,4

39,4

43,6

2818

3795

4750

95

CC

11,7

0,193

1,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

2,3

41,4

44,0

48,5

3841

4862

6035

120

CC

13,1

0,153

1,2

2,0

2,0

2,5

2,2

2,3

2,5

44,8

48,1

54,6

4536

5796

7770

150

CC

14,7

0,124

1,4

2,0

2,5

2,5

2,3

2,5

2,6

49,4

54,6

59,7

5369

7445

9236

185

CC

16,4

0,0991

1,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,8

55,8

59,4

65,1

6966

8884

11079

240

CC

18,6

0,0754

1,7

2,5

2,5

2,5

2,7

2,8

3,0

61,0

65,3

72,2

8492

11033

13855

300

CC

21,1

0,0601

1,8

2,5

2,5

2,5

2,8

3,0

3,2

67,4

72,0

79,5

10212

13295

16773

400

CC

24,2

0,0470

2,0

2,5

2,5

3,15

3,1

3,2

3,5

75,0

80,3

90,3

12497

16377

21870

– CC    :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

5.3 - CÁP CXV/SWA/FR - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.       CXV/SWA/FR CABLE – 3 PHASE +1 NEUTRAL CORES.

 

<

Tiết diện danh định

 

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

Đường kính

sợi

giáp

danh

định

Chiều

dày

vỏ

danh

định

Đường kính

tổng

gần

đúng

 (*)

 

Khối

lượng

cáp

gần

đúng

 (*)

 

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

 Đường kính  ruột dẫn gần đúng (*)

Chiều

dày

cách

điện

danh

định

 Điện trở DC tối đa ở    200C

Tiết diện

danh định

Kết

Cấu

 Đường kính  ruột dẫn gần đúng (*)

Chiều

dày

cách

điện

danh

định

 Điện trở DC tối đa ở    200C

Nominal

Area

Nominal

area

Structure

Approx. conductor  diameter

Nominal thickness of insulation

Max. DC  resistance at 200C

Nominal

area

Structure

Approx. conductor  diameter

Nominal  thickness of insulation

Max. DC  resistance at 200C

Nominal diameter of  armour wire

Nominal  thickness of sheath

   Approx.   overall   diameter

Approx.

mass

mm2

mm2

N0/mm

mm

mm

W/km

mm2

N0/mm

mm

mm

W/km

mm

mm

mm

kg/km

3x4 + 1x2,5

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

2,5

7/0,67

2,01

0,7

7,41

0,8

1,8

20,7

734

3x6 + 1x4

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

1,25

1,8

23,0

1019

3x10 + 1x6

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

1,25

1,8

25,0

1261

3x16 + 1x10

16

7/1,70

5,10

0,7

1,15

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

1,25

1,8

27,5

1598

3x25 + 1x16

25

CC

6,0

0,9

0,727

16

CC

4,75

0,7

1,15

1,6

1,8

30,2

2055

3x35 + 1x16

35

CC

7,1

0,9

0,524

16

CC

4,75

0,7

1,15

1,6

1,8

32,2

2428

3x35 + 1x25

35

CC

7,1

0,9

0,524

25