CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN KHANG THỊNH

18/30 (36) KV - Wire armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng sợi)

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm