CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN KHANG THỊNH

DVV/Scb – 0,6/1 kV & DVVm/Scb – 0,6/1 kV CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU BẰNG SỢI ĐỒNG ĐAN LƯỚI, TỪ 2 ĐẾN 30 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm


TỔNG QUANCáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Scb và DVVm/Scb  sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG• TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
• TCVN 6612 / IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI•Bằng số trên cách điện màu trắng.
•Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30.
•Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚCCap_dieu_khien-75

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬTCap_dieu_khien-76

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.