CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN KHANG THỊNH

QUAV ­– 0,6/1 KV CÁP QUADRUPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm


TỔNG QUANCáp QuAV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNGTCVN 6612 / IEC 60228
TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

NHẬN BIẾT LÕIBằng màu cách điện: Đỏ - vàng - xanh - đen
Bằng vạch màu trên cách điện màu đen: 
Đỏ - vàng - xanh - không vạch
Hoặc theo yêu cầu khách hàng

CẤU TRÚCCADIVI_Multiplex_CA_12pp_print9

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
  • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 70OC.
  • Nhiệt độ  cực đại cho phép khi  ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160OC.
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160OC.

 

Ruột dẫn-Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Lực kéo đứt nhỏ nhất (*)

Tiết diện

danh định

Kết cấu

Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

Điện trở DC

tối đa ở 20°C

Nominal

area

Structure

Approx. conductor

diameter

Max. DC resistance at 20°C

Nominal thickness of Insulation

Approx. overall diameter

Approx. mass

Minimum breaking load

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

N

10

7/1,35

4,05

3,08

1,0

14,6

217

7800

11

7/1,40

4,20

2,81

1,0

15,0

229

8580

14

7/1,60

4,80

2,17

1,0

16,5

281

10696

16

7/1,70

5,10

1,91

1,0

17,2

309

12084

22

7/2,00

6,00

1,38

1,2

20,3

431

15840

25

7/2,14

6,42

1,20

1,2

21,3

479

18000

35

7/2,52

7,56

0,868

12

24,1

624

23652

38

7/2,60

7,80

0,814

1,2

24,7

658

24320

50

19/1,78

8,90

0,641

1,4

28,3

830

32792

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.